ZIP

Ув’язка та інноваційний підхід до планування розвитку транскордонного словацько-українського регіону

(Zipping and innovating the development planning of the cross-border SK-UA territory - ZIP)

Метою проекту було зробити тіснішим співробітництво у словацько-українському транскордонному регіоні в сфері планування прикордонного розвитку шляхом запровадження спільного інноваційного процесу планування для того, щоб подолати соціально-економічні та екологічні загрози в цільовому регіоні проекту з одного боку, та використати його потенціал для місцевого економічного розвитку з іншого боку.

У результаті проекту було розроблено цілий ряд документів в даних напрямках:

Феномен міграції_Дослідження.docx


Транскордонне співробітництво прикордонних регіонів у сфері планування.docx


Сталий розвиток туризму_Дослідження.docx


Пропозиція партнерства в проекті ZIP.docx


Оцінка та стратегія адаптації.docx


Заява на членство в Платформі ZIP.docx


Додаток 1 Огляд документів розвитку на національному регіональному та місцевому рівнях з метою оцінки аспекту транскордонного співробітництва.docx


Адаптивне планування – схематична методика.docx


Спільна стратегія адаптації наслідків зміни клімату на пілотній території.docx


Транскордонний словацько-український стартап центр_ПроектнийПлан.DOCX


Проектне дослідження.docx


Актуальні проблеми у сфері територіального планування та регіонального розвитку прикордонних територій_дослідження.docx