Про нас

Історично склалося так, що Закарпатська область України межує одразу з чотирма іноземними країнами: Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія. Вона являється своєрідним вікном між Україною та Європою. В регіоні проживає 76 різних етнічних груп. Населення складається переважно з українців (78%), проте значну частку складають представники вище перерахованих національностей.

Закарпатська область ввійшла до складу України всередині минулого століття. До возз'єднання з Україною Закарпаття входило до складу Австро-Угорщини та Чехословаччини. Крім того, унікальне географічне положення історично сприяло налагодженню ділових та культурних контактів також і з Польщею та Румунією. Як результат, на сьогоднішній день існують тісні соціально-економічні та культурні зв'язки між населенням Закарпаття та прикордонних регіонів сусідніх держав: Підкарпатське воєводство (Польща), Кошіцький та Пряшівський краї (Словаччина), Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина) та Марамуреський повіт (Румунія).

У світлі розширення Європейського Союзу та наближенням його кордонів до України, зокрема до Закарпатської області, виникає ряд можливостей та загроз для розвитку транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні. Для посилення процесів інтеграції Закарпаття у співдружність країн Карпатського регіону та інтеграції України у Європейське співтовариство у серпні 2001 року Закарпатською облдержадміністрацією було створене Управління з питань європейської інтеграції та транскордонного співробітництва (далі - Управління).

В свою чергу, для забезпечення участі громадськості у розвитку транскордонного співробітництва, у січні 2002 року Управління ініціювало створення Агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва "Закарпаття" (АРР "Закарпаття").

Агентство Регіонального Розвитку та Транскордонного Співробітництва «Закарпаття» є неприбутковою організацією, метою якої є забезпечення сталого та збалансованого розвитку Закарпатської області, як важливої та невід'ємної складової Карпатського регіону.