Світ Карпатських Розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат

запрошуємо на кулінарний майстерклас

Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради

Запрошує блогерів, журналістів, представників туроператорів, гідів, агенцій регіонального розвитку, представників туристичних інформаційних центрів та ОМС до участі у кулінарному майстеркласі в рамках проекту «Світ Карпатських Розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат», Програми прикордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Кулінарний майстерклас відбудеться 13 липня 2019 року в Закарпатській області.

Програма:

08:00-9.00 – збір та виїзд учасників з м. Ужгород;

10:00 – прибуття на місце проведення майстеркласу (замок Сент-Міклош, с. Чинадієво), екскурсія замком;

11:00 – перша частина кулінарного майстеркласу (бограч);

13:00 – обід;

14:00 – друга частина майстеркласу (ріплянка);

16:00 – виїзд до Ужгорода;

18:00 – вечеря.

Участь у кулінарному майстеркласі безкоштовна та відбувається за попередньою реєстрацією тут:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefdOrd9W6UOdUDVMp6rR-yPWrDBZkWvkegnd7Y4EBd9kJ6og/viewform?usp=sf_link

Реєстрація на участь у заході завершується 10 липня 2019 р.

Чекаємо на вашу участь та будемо раді бачити на Закарпатті!


Створено та підтримано за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст несуть відповідальність лише Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва "Закарпаття" Закарпатської обласної ради і він не відображає позиції Європейського Союзу.


Agency for Regional Development and Cross-Border Cooperation "Transcarpathia" of the Zakarpatska Oblast Council

Invites bloggers, journalists, representatives of tour operators, guides, regional development agencies, representatives of tourist information centers and municipalities to participate in the culinary master class within the project "The World Carpathian Rosettes - Activities for Preserving the Cultural Uniqueness of the Carpathians", ENI Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014 -2020.

The culinary master class will be held on July 13, 2019 in the Zakarpattia region.

Program of the event:

08: 00-9: 00 - gathering and departure of participants from Uzhhorod;

10:00 - arrival at the place of the master class (castle Saint-Miklosh, village Chinadievo), excursion to the castle;

11:00 - the first part of the culinary master class (Bograch);

13:00 - lunch;

14:00 - the second part of the master class (riplyanka);

16:00 - departure to Uzhhorod;

18:00 - dinner.

Participation in the culinary master class is free of charge and requires pre-registration:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefdOrd9W6UOdUDVMp6rR-yPWrDBZkWvkegnd7Y4EBd9kJ6og/viewform?usp=sf_link

Registration for participation in the event ends on July 10, 2019.

We are waiting for your participation and will be glad to meet you in Zakarpattia!

про проєкт "«Світ Карпатських Розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат»

1 вересня 2018 року стартував міжнародний проект THE WORLD OF CARPATHIAN ROSETTES - ACTIVITIES FOR PRESERVING THE CULTURAL UNIQUENESS OF THE CARPATHIANS (Acronym: ROSETTES).

В реалізації даного проекту беруть участь 11 партнерів з України та Польщі.

Процес об'єднання місцевих культур в Європі, зокрема, стосується і культурних цінностей Карпат, призводячи при цьому до зникнення місцевих культур, традицій та ремесел. Це було викликано також й історичними обставинами. Загальна мета проекту - зберегти спадщину Карпат (традиції, ремесла, звичаї, музика, архітектура) за допомогою конкретних цілей, а саме:

1) розвиток транскордонного співробітництва в управлінні культурними та історичними ресурсами Карпат шляхом створення мережі організації, які здійснюють дії у цій галузі;

2) пропаганда знань регіональних традицій, практики та дій, спрямованих на відновлення майстерності ремесла;

3) посилення компетенції окремих місцевих громад у культурному управлінні регіоном.

За проектом планується:

- створити "КАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗЕТ", який складається з 4 центрів: У Польщі – Бісте та в Україні – Колочава, Косів, Урич), для пропаганди спадщини Карпат;

- розробка спільної політики щодо управління та пропаганди історичної та культурної спадщини на регіональному та місцевому рівнях;

- покращення знань місцевих громад у цій галузі, розробка базових моделей для залучення місцевих громад до управління культурними ресурсами;

- розробка інтегрованого інструменту для транскордонного регіону та Спільна кампанія з просування культурних цінностей регіону.

Бюджет проекту: 1 543 329,05 євро

Строк реалізації: 01.09.2018 – 01.09.2020