KnowING

Робоча зустріч в рамках проекту "KnowING IPR"

Починаючи з липня 2018 року Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради реалізовує проект під назвою «KnowING IPR» Підтримка інновацій в Дунайському регіоні завдяки інженерії знань та управлінню інтелектуальною власністю. Проект ведеться під керівництвом Факультету інформаційних технологій м. Нове Место (Словенія) та за участі 18 інших партнерів з 16 країн Дунайського регіону.

12 березня 2019 року в рамках даного проекту відбулася зустріч з представниками підприємців, юридичних компаній та освітніх закладів, що мала на меті аналіз поточного стану ПІВ в Україні. На зустрічі було висвітлено та обговорено такі важливі питання, як: рівень застосування та обізнаності про права інтелектуальної власності; актуальність використання ПІВ для українських підприємств; порядок використання, стан та практичне виконання законодавства про ПІВ та інновації; ступінь розвитку інституцій, що можуть надавати послуги у сфері інтелектуальної власності; рівень культури ставлення суб’єктів підприємницької діяльності до промислових ідей, інновацій, новітніх технологій тощо.

Для довідки:

Основна мета KnowING IPR полягає в об'єднанні та використанні існуючих інноваційних знань та розширенні можливостей співпраці на основі ширшого використання такого інструменту як права інтелектуальної власності (ПІВ). Основним результатом KnowING IPR є практичне рішення у вигляді онлайн-платформи Knowing Hub з відкритим доступом, що забезпечує вилучення знань з патентних та інших баз даних, розширеної аналітики та навчання для використання та управління ПІВ .

Більш детальну інформацію про проект можна знайти за посиланням: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/knowing-ipr

проект "KnowING IPR"

1 липня 2018 року стартував міжнародний проект "Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management" (Acronym: KnowING IPR).

В реалізації даного проекту беруть участь 19 партнерів з 16 країн Європи.

KnowING IPR – це новаторське зусилля, спрямоване на поширення передових технологій інжинірингу знань для підприємств, особливо для малих та середніх. В результаті успішної роботи міжнародної команди стане можливим об'єднувати та використовувати знання про інновації, розвивати інноваційні технології та розширювати можливості співпраці в сфері прав інтелектуальної власності (ліцензування, спільне використання патентів , трансфер університетських технологій).

Очікувані результати проекту дозволять усунути недоліки не якісних даних про права інтелектуальної власності в реальному житті, стимулювати розвиток ринку інтелектуальної власності, стимулювати подальші інвестиції в інновації, створювати конкурентні переваги для підприємств малого та середнього бізнесу Дунайського регіону на світовому ринку та посилювати комерціалізацію результатів досліджень ВНЗ та трансфер університетських технологій.

Knowing IPR поліпшить рамкові умови для створення та експлуатації досліджень та інновацій у Дунайському регіоні шляхом розробки та підтримки платформи Knowing Hub.

KnowING IPR створить транснаціональну платформу для інтелектуальної власності задля ефективної експлуатації наявних знань про патенти та інші форми інтелектуальної власності, а також використання вже існуючих досліджень та розробок.

Бюджет проекту: 2 149 800,00 євро

Строк реалізації: 01.07.2018 – 01.06.2021