Проекти

Ув’язка та інноваційний підхід до планування розвитку транскордонного словацько-українського регіону

(Zipping and innovating the development planning of the cross-border SK-UA territory - ZIP)

Метою проекту було зробити тіснішим співробітництво у словацько-українському транскордонному регіоні в сфері планування прикордонного розвитку шляхом запровадження спільного інноваційного процесу планування для того, щоб подолати соціально-економічні та екологічні загрози в цільовому регіоні проекту з одного боку, та використати його потенціал для місцевого економічного розвитку з іншого боку.

У результаті проекту було розроблено цілий ряд документів в даних напрямках:

Проектне дослідження.docx
Актуальні проблеми у сфері територіального планування та регіонального розвитку прикордонних територій_дослідження.docx
Транскордонний словацько-український стартап центр_ПроектнийПлан.DOCX
Спільна стратегія адаптації наслідків зміни клімату на пілотній території.docx
Феномен міграції_Дослідження.docx
Адаптивне планування – схематична методика.docx
Сталий розвиток туризму_Дослідження.docx
Додаток 1 Огляд документів розвитку на національному регіональному та місцевому рівнях з метою оцінки аспекту транскордонного співробітництва.docx
Транскордонне співробітництво прикордонних регіонів у сфері планування.docx
Оцінка та стратегія адаптації.docx
Пропозиція партнерства в проекті ZIP.docx
Заява на членство в Платформі ZIP.docx

ПРОЕКТ "TIZ"

Підтримка економіки Закарпаття шляхом промоції її туристичного потенціалу.

Завершено 27.07.2017 р.