Проекти

1 вересня 2018 року стартував міжнародний проект THE WORLD OF CARPATHIAN ROSETTES - ACTIVITIES FOR PRESERVING THE CULTURAL UNIQUENESS OF THE CARPATHIANS (Acronym: ROSETTES).

В реалізації даного проекту беруть участь 11 партнерів з України та Польщі.

Процес об'єднання місцевих культур в Європі, зокрема, стосується і культурних цінностей Карпат, призводячи при цьому до зникнення місцевих культур, традицій та ремесел. Це було викликано також й історичними обставинами. Загальна мета проекту - зберегти спадщину Карпат (традиції, ремесла, звичаї, музика, архітектура) за допомогою конкретних цілей, а саме:

1) розвиток транскордонного співробітництва в управлінні культурними та історичними ресурсами Карпат шляхом створення мережі організації, які здійснюють дії у цій галузі;

2) пропаганда знань регіональних традицій, практики та дій, спрямованих на відновлення майстерності ремесла;

3) посилення компетенції окремих місцевих громад у культурному управлінні регіоном.

За проектом планується:

- створити "КАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗЕТ", який складається з 4 центрів: У Польщі – Бісте та в Україні – Колочава, Косів, Урич), для пропаганди спадщини Карпат;

- розробка спільної політики щодо управління та пропаганди історичної та культурної спадщини на регіональному та місцевому рівнях;

- покращення знань місцевих громад у цій галузі, розробка базових моделей для залучення місцевих громад до управління культурними ресурсами;

- розробка інтегрованого інструменту для транскордонного регіону та Спільна кампанія з просування культурних цінностей регіону.

Бюджет проекту: 1 543 329,05 євро

Строк реалізації: 01.09.2018 – 01.09.2020


1 липня 2018 року стартував міжнародний проект "Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management" (Acronym: KnowING IPR).

В реалізації даного проекту беруть участь 19 партнерів з 16 країн Європи.

KnowING IPR – це новаторське зусилля, спрямоване на поширення передових технологій інжинірингу знань для підприємств, особливо для малих та середніх. В результаті успішної роботи міжнародної команди стане можливим об'єднувати та використовувати знання про інновації, розвивати інноваційні технології та розширювати можливості співпраці в сфері прав інтелектуальної власності (ліцензування, спільне використання патентів , трансфер університетських технологій).

Очікувані результати проекту дозволять усунути недоліки не якісних даних про права інтелектуальної власності в реальному житті, стимулювати розвиток ринку інтелектуальної власності, стимулювати подальші інвестиції в інновації, створювати конкурентні переваги для підприємств малого та середнього бізнесу Дунайського регіону на світовому ринку та посилювати комерціалізацію результатів досліджень ВНЗ та трансфер університетських технологій.

Knowing IPR поліпшить рамкові умови для створення та експлуатації досліджень та інновацій у Дунайському регіоні шляхом розробки та підтримки платформи Knowing Hub.

KnowING IPR створить транснаціональну платформу для інтелектуальної власності задля ефективної експлуатації наявних знань про патенти та інші форми інтелектуальної власності, а також використання вже існуючих досліджень та розробок.

Бюджет проекту: 2 149 800,00 євро

Строк реалізації: 01.07.2018 – 01.06.2021

Ув’язка та інноваційний підхід до планування розвитку транскордонного словацько-українського регіону

(Zipping and innovating the development planning of the cross-border SK-UA territory - ZIP)

Метою проекту було зробити тіснішим співробітництво у словацько-українському транскордонному регіоні в сфері планування прикордонного розвитку шляхом запровадження спільного інноваційного процесу планування для того, щоб подолати соціально-економічні та екологічні загрози в цільовому регіоні проекту з одного боку, та використати його потенціал для місцевого економічного розвитку з іншого боку.

У результаті проекту було розроблено цілий ряд документів в даних напрямках:

Проектне дослідження.docx
Актуальні проблеми у сфері територіального планування та регіонального розвитку прикордонних територій_дослідження.docx
Транскордонний словацько-український стартап центр_ПроектнийПлан.DOCX
Спільна стратегія адаптації наслідків зміни клімату на пілотній території.docx
Феномен міграції_Дослідження.docx
Адаптивне планування – схематична методика.docx
Сталий розвиток туризму_Дослідження.docx
Додаток 1 Огляд документів розвитку на національному регіональному та місцевому рівнях з метою оцінки аспекту транскордонного співробітництва.docx
Транскордонне співробітництво прикордонних регіонів у сфері планування.docx
Оцінка та стратегія адаптації.docx
Пропозиція партнерства в проекті ZIP.docx
Заява на членство в Платформі ZIP.docx

ПРОЕКТ "TIZ"

Підтримка економіки Закарпаття шляхом промоції її туристичного потенціалу.

Завершено 27.07.2017 р.